Regulamin Świadczenia Usługi Multiroom na platformie OVIGO

Pobierz regulamin (PDF)

Regulamin Świadczenia Usługi Multiroom na platformie OVIGO

 

Regulamin Świadczenia Usługi Multiroom określa szczególne warunki świadczenia usługi przez Horyzont Media Sp. z o.o. Niniejszy regulamin odnosi się bezpośrednio do zapisów zawartych w REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEWIZYJNYCH PRZEZ HORYZONT MEDIA Sp. z o.o. i stanowi jego załącznik.