Regulamin świadczenia usług telewizyjnych platformy OVIGO

Pobierz regulamin (PDF)

Regulamin świadczenia usług telewizyjnych platformy OVIGO

 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług telewizyjnych przez Horyzont Media S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kolistej 25 (dalej zwany ,,Regulaminem”), określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług.