Regulamin świadczenia usług telewizyjnych platformy OVIGO

Pobierz regulamin (PDF)

Regulamin świadczenia usług telewizyjnych platformy OVIGO

 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług telewizyjnych przez Horyzont Media Sp. z o.o.. z siedzibą w Katowicach (40-158) przy ulicy Jesionowej 22 (dalej zwany ,,Regulaminem”), określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę Usług.