Regulamin korzystania z usług portalu www.ovigo.tv

Pobierz regulamin (PDF)

Regulamin korzystania z usług portalu www.ovigo.tv

 

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.ovigo.tv, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem świadczenia usług. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.