Regulamin płatności cyklicznych Horyzont Media S.A.

Pobierz regulamin (PDF)

Regulamin płatności cyklicznych Horyzont Media S.A.

 

Niniejszy Regulamin płatności reguluje zasady dokonywania płatności, w formie automatycznego pobrania należności z karty płatniczej / kredytowej, za usługi oferowane przez przez Horyzont Media S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kolistej 25 (dalej zwany ,,Regulaminem płatności”). Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.