Regulamin płatności cyklicznych Horyzont Media S.A.

Pobierz regulamin (PDF)

Regulamin płatności cyklicznych Horyzont Media Sp. z o.o.

 

Niniejszy Regulamin płatności reguluje zasady dokonywania płatności, w formie automatycznego pobrania należności z karty płatniczej / kredytowej, za usługi oferowane przez przez Horyzont Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22 (dalej zwany ,,Regulaminem płatności”). Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.