Informacja Konsumencka i formularz odstąpienia od umowy

Pobierz dokument (PDF)

Informacja Konsumencka i Formularz odstąpienia od umowy

 

Dostawca usług, na warunkach wynikających z Umowy Abonenckiej na świadczenie przedpłaconych Usług telewizyjnych (Umowa), REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEWIZYJNYCH PRZEZ HORYZONT MEDIA Sp. z o.o. z dnia 01.12.2019 roku (Regulamin) oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych platformy OVIGO z dnia 01.12.2019 roku (Cennik), a także Regulaminu i Cennika Promocji w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych, jakie zostały okazane Konsumentowi, będzie świadczyć na rzecz konsumenta usługę telewizyjną (dalej „Usługa”).